Business IT Alignment

Optimaliseer de bijdrage van IT aan de bedrijfsdoelstellingen

Optimale IT bijdrage door IT analyse!

In de praktijk blijkt dat organisaties er niet goed in slagen om de vertaalslag van de organisatiebehoefte naar de informatievoorziening te maken. Door uw IT organisatie te analyseren krijgt u inzicht of uw informatievoorziening voldoende is ingericht om de bedrijfsdoelstellingen en -processen te ondersteunen.

Na een IT analyse hebt u:

  • Voldoende informatie, kennis en begrip van opkomende technologieën, toepassingen en trends in de ICT.
  • Een concrete weergave van uw huidige informatievoorziening (IV) en functioneel beheer.
  • Een duidelijke en heldere verwachtingen hoe IV een bijdrage levert aan de doelstellingen van uw organisatie.
  • Een knelpuntenanalyse en actieplan voor een continue proces van IV en functioneel beheer.
  • Een duidelijke uitspraak over de toekomstige rol en bijdrage van IV aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Houdt uw IT organisatie renderend!

Organisaties komen voor steeds grotere uitdagingen te staan. Hierdoor veranderen de bedrijfsdoelstellingen en -processen voortdurend. Als de informatievoorziening niet hierop is ingericht, dan rendeert de informatievoorziening onvoldoende. Business IT Alignement helpt uw IT organisatie optimaal te renderen.

Met een IT analyse kan uw IT organisatie inspelen op:

  • de snelheid van de economie
  • de exponentiële toename van data
  • de groeiende individualisering
  • de integratie/samenwerking
  • de digitalisering van de maatschappij