Interim IT projectmanagement

Realiseer zichtbare en succesvolle projectresultaten

Succesvolle IT projecten door onafhankelijk projectmanagement

Hoewel leveranciers en klanten als partners willen optreden zijn er altijd conflicterende belangen. Vaak leidt dat tot ongewenste processen in een project en uiteindelijk tot een slecht projectresultaat. Een interim projectmanager acteert onafhankelijker en brengt daardoor zowel de wensen van klant en leverancier beter in lijn.

Met BITA4U interim projectmanagement hebt u:

  1. Gerealiseerde projectdoelstellingen.
  2. projecten binnen tijd en budget gerealiseerd.
  3. een IT-organisatie die het project na realisatie beheerst.
  4. een sterkere partnership tussen klant en leverancier.

Haal de IT organisatie uit het isolement!

De toekomstige IT-organisatie geen projectenfabriek meer, maar een organisatie die gericht de strategische belangen van de business verdedigt en goed om weet te gaan met een continu veranderend landschap. Nieuwe agile ontwikkelmethoden spelen hier goed op in.

Met agile ontwikkelmethode hebt u:

  • Betrokkenheid van alle stakeholders: Scrum is een agile methode waarin alle experts in één keer betrokken worden bij het project.
  • Zichtbaar resultaat: IT wordt uit het isolement gehaald en ontstaat dynamiek in de communicatie en samenwerking. Energie komt los en teamgeest ontstaat.