Met SaaS is applicatiebeheer verleden tijd

SAAS oplossingsweergave

SAAS oplossingsweergave

Het aanbod van SaaS-oplossingen blijft groeien en beperkt zich niet langer tot de kleinere software leveranciers. Wat zijn de gevolgen voor beheerorganisaties? Wat betekent dit voor de applicatiebeheerders?

Het aanbod van SaaS-oplossingen blijft groeien en beperkt zich niet langer tot de kleinere software leveranciers. Een softwaregigant als SAP biedt eveneens SaaS-oplossingen aan. Wat zijn de gevolgen voor competence centers? Wat betekent dit voor de applicatiebeheerders? Ik richt mij in dit artikel op de consequenties voor het applicatiebeheer voor bedrijven die zelf een beheerorganisatie hebben en gebruik willen gaan maken van de Cloud/SaaS-oplossingen. Als voorbeeld uit de praktijk gebruik ik daarbij SAP die de het pad naar Cloud/SaaS is ingeslagen.

Gevolgen voor beheer

Organisaties met een interne beheersorganisatie (competence center) voeren van oudsher meestal zelf het technische en het applicatiebeheer uit. De eerste stap die veel bedrijven zetten – gezet hebben – is het uitbesteden van het technisch beheer door een hosting of een cloud-oplossing. Dit heeft voornamelijk gevolg voor de technische beheerders, die rol komt nagenoeg te vervallen. De volgende stap is het invoeren van SaaS-oplossingen, dat zal gevolgen hebben voor de applicatiebeheerders.

Neem de ontwikkelingen van de cloud-oplossing van SAP. Met SAP on Demand is SAP enkele jaren geleden gestart met aanbieden van SaaS-oplossingen. Die ontwikkeling zet zich alleen maar door en ik ben er van overtuigd dat dit uiteindelijk de standaard wordt.

De SaaS-oplossingen van SAP worden door SAP onderhouden en verder doorontwikkeld. De rol van applicatiebeheerder binnen de competence centers komt daarmee te vervallen.

De rol die die het bedrijf behoudt, is de rol van functioneel beheerder. Het verschil tussen applicatiebeheer en functioneel beheer is echter heel groot. De functioneel beheerder maakt namelijk onderdeel uit van de ‘vraagzijde’ van de ict terwijl de applicatiebeheerders onderdeel uitmaken van de ‘aanbodzijde’ (BiSL, ASL, ITIL).

Wat betekent dat voor het competence center en de applicatiebeheerders? Het betekent dat een deel van de werkzaamheden komt te vervallen en dat de toegevoegde waarde van het competence center niet meer voornamelijk kan bestaan uit het oplossen van issues en het doorvoeren van applicatiewijzigingen. De nadruk zal veel meer moeten komen te liggen op de business it alignement (BITA) en de lifecycle van de applicaties.

Voor de applicatiebeheerders die de werkzaamheden uitvoeren gaat de invulling van de werkzaamheden veranderen. In de overgangsfase zullen we zien dat er een hybride situatie ontstaat van deels on-premise en deels SaaS-oplossingen. Voorbeeld: gebruik maken van SAP CRM in samenwerking met Cloud-for-Customer, of SAP HRM in samenwerking met Cloud-Succes-Stories. De applicatiebeheerders blijven dan beide oplossingen ondersteunen, maar in feite vervullen ze dan twee verschillende rollen, éen aan de vraagzijde en één aan de aanbodzijde van de ict.

De verschillende SaaS-oplossingen die gebruikt gaan worden vragen wel een nieuwe rol van de beheerorganisatie, namelijk de rol van ‘data regisseur’. De informatiestromen tussen de verschillende SaaS-oplossingen moeten onderling wel afgestemd worden.

De applicatiebeheerders die de verschuiving ondervinden naar functioneel beheer zullen ervaren dat er andere kennis noodzakelijk is voor het invullen van die rol. Het is namelijk een verschuiving richting de bedrijfsprocessen. Van de functioneel beheerder wordt veel meer proceskennis gevraagd om de business en de it te alignen (BITA consultancy). Niet iedere applicatiebeheerder die in staat is om een systeem in te richten, is in staat om op het gevraagde niveau mee te praten over de bedrijfsprocessen.

De applicatiebeheerder is niet gewend om naar de software te kijken met de ogen van de gebruiker. Hij behoorde de applicatie werkend te houden en verschaft de organisatie antwoorden op gestelde vragen. Een ander uitdaging doet zich voor indien er al functioneel beheerders actief zijn aan de vraagzijde. De applicatiebeheerder kan dan de rol van functioneel beheerder niet vervullen en dan komen zijn werkzaamheden te vervallen.

De applicatiebeheerders die de data-regisseurs op gaan pakken zullen ervaren dat zij voor nieuwe uitdagingen komen te staan, waar zij mogelijk de kennis en kunde nog niet voor bezitten. Zij komen veel ‘dieper’ in de applicatie te zitten, te weten op het niveau van de data. Kennis van databases, interfacing en mapping wordt dan cruciaal.

Conclusie

De beweging richting SaaS-oplossingen is geen hype, maar een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. Naast het feit dat SaaS-oplossingen impliciet leiden tot standaardisering, betekent het ook een rolwijzing voor het traditionele applicatiebeheer binnen competence centers. Enerzijds kan het een verschuiving zijn naar functioneel beheerder waardoor de desbetreffende beheerder van antwoorder, de vrager wordt. Anderzijds kan het verschuiving zijn richting dataregisseur die de zorg draagt voor een goede integratie van de verschillende SaaS-oplossingen. Het één is niet moeilijker of makkelijk dan het andere, maar het is wel een andere rol. Een rol die andere kennis en vaardigheden vraagt.

Voor de leidinggevenden van het competence center is het noodzakelijk dat bij de tactische besluitvorming om SaaS-oplossingen in implementeren, rekening gehouden wordt met de consequenties voor de eigen dienstverlening en de gevraagde competenties.

 

Tagged: Business IT Alignment